Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 32 Rektora UŁ z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zarządzeniu zostały jedynie uaktualnione podstawy prawne.

Treść aktu znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych.