Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

zostały zaktualizowane Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2016 r.

Czytaj dalej

Zarządzeniem nr 26 Rektora UŁ z dnia 15.12.2016 r. zmieniono skład komisji rektorskej ds. bhp na kadencję 2016-2020

W miejsce Pana dr Romualda Brzozowskiego włączono Pana dr Jarosława Perkowskiego. link do Zarządzenia nr 26 Rektora UŁ z dnia(…)

Czytaj dalej

15 stycznia upływa termin przekazania „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.

Obowiązek ten przewiduje przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji(…)

Czytaj dalej

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczęła prace.

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w nowym składzie odbyło się 9 grudnia w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego. Obradom przewodniczył dr(…)

Czytaj dalej

Studia podyplomowe – bezpieczeństwo i higiena pracy

Od dnia 1 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017 przyjmowane będą dokumenty na dziewiątą edycję Studiów Podyplomowych BHP uruchamianych na Wydziale(…)

Czytaj dalej