komisja-bhp

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczęła prace.

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w nowym składzie odbyło się 9 grudnia w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego. Obradom przewodniczył dr(…)

Czytaj dalej

Studia podyplomowe – bezpieczeństwo i higiena pracy

Od dnia 1 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017 przyjmowane będą dokumenty na dziewiątą edycję Studiów Podyplomowych BHP uruchamianych na Wydziale(…)

Czytaj dalej

Rozpoczynamy aktualizację oceny ryzyka zawodowego w Uczelni.

Pracodawca, zgodnie z art. 226 k.p., jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz(…)

Czytaj dalej

Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.10.2016 r., na kadencję 2016-2020, została powołana Komisja do spraw bezpieczeństwa i(…)

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Łódzkim

3 października 2016 r. miała miejsce w Uniwersytecie Łódzkim inauguracja roku akademickiego 2016/2017, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie insygniów władzy(…)

Czytaj dalej