Zakładnik 2018 – ćwiczenia kontrterrorystów na UŁ

W październiku 2018 roku, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, zorganizowano symulację ataku terrorystycznego z użyciem broni palnej. W(…)

Czytaj dalej

Pierwsza pomoc

Pracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii w dniu 29 marca 2019 r., wzięli udział w intensywnym szkoleniu(…)

Czytaj dalej

BHP oraz ergonomia na stanowiskach pracy i w miejscach kształcenia wyposażonych w monitory ekranowe

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu  nr 42 Rektora UŁ z dnia 27.02.2019 r. w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy(…)

Czytaj dalej

Ujednolicenie systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy czynnościach wykonywanych z udziałem czynnika chemicznego oraz butli ciśnieniowych z gazami sprężonymi lub skroplonymi

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu Rektora nr 38 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i(…)

Czytaj dalej

Apteczki pierwszej pomocy używane w Uniwersytecie Łódzkim

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu Rektora nr 36 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: apteczek pierwszej pomocy używanych w(…)

Czytaj dalej