komisja-bhp

Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.10.2016 r., na kadencję 2016-2020, została powołana Komisja do spraw bezpieczeństwa i(…)

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Łódzkim

3 października 2016 r. miała miejsce w Uniwersytecie Łódzkim inauguracja roku akademickiego 2016/2017, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie insygniów władzy(…)

Czytaj dalej

Święto Służby BHP

19-go września pracownicy służby bhp obchodzą swoje święto. Służba bhp to obowiązkowy, ważny element struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy. Jest(…)

Czytaj dalej

Cofnijmy się w przeszłość. BHP w historycznej odsłonie.

Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach: “Istnieje wiele zawodów związanych z niebezpieczeństwem powstania chorób, dlatego: ważne jest to, aby lekarz(…)

Czytaj dalej

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

Pracodawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla(…)

Czytaj dalej