Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu nr 22 Rektora UŁ  z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: ustalania okoliczności i przyczyn(…)

Czytaj dalej

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu nr 21 Rektora UŁ  z dnia 12.12.2018 r w sprawie: substancji chemicznych, ich mieszanin,(…)

Czytaj dalej