BHP oraz ergonomia na stanowiskach pracy i w miejscach kształcenia wyposażonych w monitory ekranowe

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu  nr 42 Rektora UŁ z dnia 27.02.2019 r. w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy(…)

Czytaj dalej

Ujednolicenie systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy czynnościach wykonywanych z udziałem czynnika chemicznego oraz butli ciśnieniowych z gazami sprężonymi lub skroplonymi

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu Rektora nr 38 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i(…)

Czytaj dalej

Apteczki pierwszej pomocy używane w Uniwersytecie Łódzkim

Szanowni Państwo, informujemy o nowym zarządzeniu Rektora nr 36 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: apteczek pierwszej pomocy używanych w(…)

Czytaj dalej