28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at Work lub Safe Day). Jest on promowany i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy – MOP (International Labour Organization – ILO). Dzień został proklamowany przez tę organizację w 2003 r. Jego obchody odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Temat Dnia wybrany przez MOP w 2017 r.:

LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE
DANYCH BHP

Wybór tego tematu ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę doskonalenia systemu rejestracji, analizy i wykorzystania wiarygodnych informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Powyższe dane są niezbędne do identyfikowania nowych zagrożeń i niebezpiecznych sektorów, jak również do ustalania priorytetów dla działań, w tym programów prewencyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wybrany temat stanowi wkład we wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 Cel 8do ochrony praw pracowniczych i promocji bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem pracowników – migrantów, w szczególności kobiet migrantek i osób z niepewnym zatrudnieniem. W tym celu państwa są proszone o stworzenie spójnych zasad i procedur dla wszystkich jednostek w kraju dla raportowania częstotliwości wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych według płci i statusu migracyjnego.

Plakat na temat Dnia

Artykuł na temat Dnia

Wyzwania związane z gromadzeniem wiarygodnych danych dotyczących BHP

Źródła danych do optymalizacji procesu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BHP

Zasady opracowywania i wdrażania krajowych systemów powiadamiania i rejestracji

Materiały referencyjne dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych BHP – Toolbox (ang.)

Dane pochodzą z:

Witryny MOP nt. Dnia: www.ilo.org/safeday

Serwisu CIOP-PIB Wypadki przy Pracy