Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim organizuje wykład otwarty na temat mobbingu, poprowadzony przez dr Magdalenę Kubę z Katedry Prawa Pracy UŁ.

Mobbing jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony.

Zjawisko mobbingu zagraża atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników.

 

TERMIN: 9 maja 2017 r. (wtorek) godz. 15.30 – AULA NIEBIESKA na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.