Ustalenie, czy dochodziło do mobbingu, jest w praktyce trudne. Skomplikowane zarówno dla inspektora pracy, jak i dla sądu, który musi o tym rozstrzygnąć. Sprawę komplikuje fakt, że nadal wielu pracowników niewiele wie o mobbingu – uważa dr hab. n. med. Dorota Merecz-Kot, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Nofera, która w związku z wdrożeniem programu antymobbingowego w Uniwersytecie Łódzkim, w dniach 9. i 11. stycznia 2018 r. w Sali Senatu UŁ omówiła jedno z psychofizycznych zagrożeń w sektorze edukacji jakim jest mobbing – jego przyczyny, mechanizmy i skutki.

Informacje o tym czym jest mobbing, jak się go rozpoznaje i jak można się przed nim bronić zawarte są w opracowanej przez Państwową Inspekcję Pracy ulotce pt. Mobbing oraz w zarządzeniu nr 35 Rektora UŁ z dnia 5.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Łódzkim.