15 stycznia upływa termin przekazania „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.

Obowiązek ten przewiduje przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji(…)

Czytaj dalej

Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. NDS czynników szkodliwych dla zdrowia

7 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7.06.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w(…)

Czytaj dalej

Karty charakterystyki na nowych zasadach

31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Od 1(…)

Czytaj dalej