Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. NDS czynników szkodliwych dla zdrowia

7 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7.06.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w(…)

Czytaj dalej

Karty charakterystyki na nowych zasadach

31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Od 1(…)

Czytaj dalej

Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

zostały zaktualizowane Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2016 r.

Czytaj dalej