Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

zostały zaktualizowane Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2016 r.

Czytaj dalej

Zarządzeniem nr 26 Rektora UŁ z dnia 15.12.2016 r. zmieniono skład komisji rektorskej ds. bhp na kadencję 2016-2020

W miejsce Pana dr Romualda Brzozowskiego włączono Pana dr Jarosława Perkowskiego. link do Zarządzenia nr 26 Rektora UŁ z dnia(…)

Czytaj dalej

15 stycznia upływa termin przekazania „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.

Obowiązek ten przewiduje przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji(…)

Czytaj dalej