Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 22 Rektora UŁ  z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy.

Treść aktu i załączniki znajdują się w Bazie Aktów Wewnętrznych.

Zaktualizowano podstawy prawne i dostosowano regulacje do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.