Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 21 Rektora UŁ  z dnia 12.12.2018 r w sprawie: substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Treść aktu i załączniki znajdują się w Bazie Aktów Wewnętrznych.

W akcie zaktualizowano podstawy prawne i dostosowano regulacje do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.