We wszystkich państwach UE zakończył się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W Polsce, w ramach obchodów Tygodnia, odbyły się oficjalne konferencje i spotkania organizowane przez partnerów kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Również  Uniwersytet Łódzki we współpracy z CIOP-PIB zorganizował konferencję pn. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii„.

Tematyka konferencji koncentrowała się na substancjach chemicznych i ich obecności w życiu zawodowym i pozazawodowym człowieka. Konferencja miała na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu substancji chemicznych na nasze zdrowie oraz na sposoby eliminowania szkodliwych ekspozycji.

Eksperci omówili choroby związane z pracą spowodowane przez niebezpieczne substancje, takie jak czynniki rakotwórcze. Poruszono tematykę związaną z zagrożeniami stwarzanymi przez azbest oraz nanomateriały. Zaakcentowano także występowanie substancji niebezpiecznych w przedmiotach codziennego użytku. Udzielono odpowiedzi na pytania czy mikroplastik i Glifosat mają wpływ na zdrowie człowieka, a także wyjaśniono wytyczne rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), którego celem jest poprawa ochrony naszego zdrowia i środowiska poprzez identyfikację właściwości substancji chemicznych. Na koniec prelegenci podzielili się z audytorium wiedzą w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i dali wskazówki jak skutecznie zarządzać niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat substancji niebezpiecznych w naszym otoczeniu zapraszamy do śledzenia kanałów informacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego jak platforma Soundcloud: https://soundcloud.com/uniwersytetlodzki oraz Youtube UŁ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuA80EMga0nmfvxaRpp9ZXUywrJTSS0sH na których w najbliższym czasie zostaną zamieszczone wybrane wykłady zarejestrowane podczas konferencji.

Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć uniwersyteckim Flickrze:
https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/72157703490514374
Właściciel zdjęć: CIOP-PIB.

Redakcja: Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy