Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

jest jednostką zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy. Przedmiotem działania naszej jednostki jest w szczególności:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników oraz szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowanie o ryzyku zawodowym i środkach profilaktycznych, podjętych w celu zmniejszania ryzyka;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu działań profilaktycznych;
  • dokumentowanie chorób zawodowych oraz wypadków w drodze do i z pracy;
  • prowadzenie dokumentacji i rejestrów badań i pomiarów substancji i czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  • doradztwo w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • realizowanie innych zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy do współpracy   🙂

 

Dagmara Kajdanek-Barylska – kierownik Inspektoratu

tel. (42) 635-42-67

Paweł Konat – starszy inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-68

 – inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-68

Katarzyna Kuik – starszy inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-76

Marta Sekulska – inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-76

 Anna Pietrzyk – inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-69

Dominika Chmielewska – inspektor ds. bhp

tel. (42) 635-42-69