Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat substancji niebezpiecznych w naszym otoczeniu, a w szczególności informacji dotyczących Glifosatu, zapraszamy do odsłuchania wykładu dr hab. Jarosława Lewkowskiego, chemika z Uniwersytetu Łódzkiego, który przybliża czym jest Glifosat. Podczas wykładu prezentuje on jednoznaczne stanowisko, że Glifosat będący jednym ze składników herbicydu o nazwie Roundup, używany w dużej ilości, ma działanie rakotwórcze.

Wykład „Kontrowersje wokół Glifosatu” został wygłoszony podczas konferencji „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii” zorganizowanej w ramach europejskiej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Redakcja:Inspektorat BHP UŁ

Materiał źródłowy: Centrum Promocji UŁ